SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA w okresie epidemii

Drodzy Parafianie, mając na względzie z jednej strony sytuację epidemii i ograniczenia z nią związanymi, a z drugiej strony świadomość że wielu z Was zapewne pragnie doświadczyć sakramentalnego spotkania z Panem, tym bardziej, że przeżywamy Wielki Post, w gronie kapłańskim postanowiliśmy, aby w duchu miłości do Was, a zarazem w duchu odpowiedzialności za Wasze życie wewnętrzne, zachowując jak największe normy bezpieczeństwa, proponujemy akcję: SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA w okresie epidemii.

Od 30 marca do 11 kwietnia (z wyłączeniem niedzieli) jako kapłani będziemy spowiadali według poniższego grafiku.

Aby zapewnić minimalną liczbę obecnych osób w kościele stworzyliśmy specjalny system rejestracji (podobnie jak się robi rezerwację na konkretną godzinę i dzień u lekarza). Apelujemy, aby w kościele przebywały tylko te osoby, które zarejestrowały się w niżej zamieszczonym formularzu. Jeśli ktoś potrzebuje więcej czasu, to może zarezerwować maksymalnie trzy przedziały czasowe pod rząd.

Przypominamy również i zachęcamy, aby zadbać o osoby starsze i chore, które może pragnął zaprosić księdza z posługą sakramentalną do domu. Jesteśmy do dyspozycji. Niech Bóg Wszystkim błogosławi.

Wczytuję kalendarz...
Powered by Booking Calendar
- Dostępne
 
- Niedostępne

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z REJESTRACJI

Szanowni Państwo w związku z faktem zapisania się na organizowane przez nas wydarzenie „SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA w okresie epidemii” oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest Parafia NMP z Guadalupe w Białymstoku, ul. Wrocławska 8, 15-644 Białystok, posiadająca nr NIP: 542-293-93-05, nr REGON: 200023354, zwana dalej „Administratorem”.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: guadalupe@archibial.pl.

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora

  1. w celu podjęcia działań związanych z organizacją wydarzenia objętego zgłoszeniem;
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością załatwienia innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązany jest Administrator, w tym odpowiedzi na przesłane zapytania i utrzymywania dalszego kontaktu;
  3. w pozostałych celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wydarzenia, obejmującego zgłoszenie, nie dłużej jednak niż przez 24 dni lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Każdy, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia Państwa zgłoszenia, a także przesłania odpowiedzi na zapytanie i dalszej korespondencji.